slogan
timeline
btn hẹn ước
kol
thể lệ

Trên địa đồ Thần Long sẽ xuất hiện vị trí của 9 thần kiếm, nguời chơi sẽ phải khám phá bí ẩn ở mỗi nơi mà thanh kiếm xuất hiện.Sau khi nguời chơi biết rõ đuợc nội dung của 9 thanh kiếm thì nguời chơi sẽ khám phá ra cách thức khai mở thế giới Thần Long

Thời gian nhận code:

Số người hẹn ước: 5294